GastroElekt d.o.o.

Showroom: Obreška cesta 12, 10.020, Odranski Obrež, Zagreb

Kontakt:

00.385.91.980.2695 | info@gastroelekt.hr | Biljana Pette, nabava

00.385.95.852.8562 | shop@gastroelekt.hr | Žarko Keić, marketing

 

Adresa sjedišta: Glogovečka  1 M, 10.020 Zagreb
OIB: 80241302712| MBS: 040325036 Trg. sud Zagreb
Temeljni kapital: 300.000,00 KN, uplaćen u cijelosti
Društvo zastupa: Biljana Pette, direktor