GastroElekt d.o.o.

Showroom: Obreška cesta 12, 10.020, Odranski Obrež, Zagreb

Kontakt:

+385 99 163 3649 | Gordan Maslač, prodaja,

WhatsApp: +385 91 123 0002 | prodaja@gastroelekt.hr | Giuseppe Pettè, prodaja, projektiranje i savjetovanje

Giuseppe Pette je trenutno dostupan isključivo na WhatsAppu zbog boravka u inozemstvu

 

 

Adresa sjedišta: Kolodvorska ulica 68, 10290 Zaprešić
OIB: 80241302712| MBS: 040325036 Trg. sud Zagreb
Temeljni kapital: 39.760,00 €, uplaćen u cijelosti
Društvo zastupa: Biljana Pette, direktor