Trgovačko društvo GastroElekt d.o.o., sa sjedištem u Republika Hrvatska, Zagreb, Glogovečka 1/M, OIB: 80241302712, registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod MB: 040325036 zastupano po Biljana Petté (dalje u tekstu Pružatelj usluga) dana 01.04.2021. donosi i objavljuje dokument:

Uvjeti prodaje

Ovi Uvjeti prodaje odnose se prodaju proizvoda i upotrebu usluga Web trgovine koje su dostupne na internetskim stranicama https://gastroelekt.hr (dalje u tekstu Web trgovina). Korištenje usluga Web trgovine podrazumijeva kako Korisnik/Kupac prihvaća ove Opće uvjete.

Također, narudžbom proizvoda i/ili usluga putem ove Web trgovine, Kupac je suglasan da prihvaća ove Opće uvjete. Usluge Web trgovine mogu se koristiti za osobne potrebe potrošača kao i za potrebe poslovnih korisnika (tvrtki). Korištenje Web trgovine i Web stranica omogućeno je bez naknada, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima.  

Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju predugovornu obavijest u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: GastroElekt d.o.o.
OIB: 80241302712
SJEDIŠTE:  Glogovečka 1/M, Zagreb, Republika Hrvatska
EMAIL: info.gastroelekt@gmail.com
TRG. SUD UPISA : Zagreb pod brojem 040325036
TEMELJNI KAPITAL: 300.000,00 KN, uplaćen u cijelosti
DRUŠTVO ZASTUPA: Biljana Petté, direktor

IBAN: HR04 2402 0061 1006 9649 5 otvoren kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka

Osnovna obilježja proizvoda i usluga

Informacije o proizvodima i uslugama koje Prodavatelj nudi Kupcu dostupne su na internetskim stranicama Web trgovine. Svaki je proizvod opisan jednom ili s više slika, s opisom glavnih obilježja proizvoda te cijenom s uključenim PDV-om. Slike proizvoda u Web trgovini su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Zbog različitih postavki Korisnikova preglednika i/ili ekrana može doći do odstupanja prikaza proizvoda. U slučaju nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda. 

Sve su informacije o proizvodima preuzete s deklaracija i drugih materijala (katalozi naših dobavljača, brošure i slično). Prodavatelj će nastojati na Web stranicama i u Web trgovini objavljivati točne podatke. Podaci su ipak, podložni bugovima u radu aplikacije, tipografskim i ostalim pogreškama. U slučaju očitih pogrešaka u informacijama o proizvodima, Prodavatelj zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora o prodaji. 

Cijene proizvoda su izražene su u Hrvatskim kunama, ne sadržavaju PDV i ostale prodajne poreze. Iznos poreza Kupcu je obračunat u prikazu Košarice. Cijene proizvoda određuju se na razini proizvoda, objavljuju se u kontroliranom procesu. Objava cijena i drugih informacija o proizvodu može uključivati i ljudski faktor te postoji mogućnost nenamjernih pogrešaka. 

Za dio asortimana koji je namjenjen maloprodaji, izražene su cijene koje ne uključuju PDV. Veleprodajne cijene dostupne su samo registriranim veleprodajnim kupcima i ne uključuju PDV. Prodavatelj može veleprodajnom kupcu prikazati personalizirane cijene prema unaprijed dogovorenim uvjetima.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne najave, po svojoj vlastitoj procjeni, mijenjati cijene proizvoda i usluga. 

Ako je za proizvod određena promotivna inicijativa (npr Akcija, Popust, Rasprodaja i slično) koja, kao rezultat daje nižu cijenu proizvoda od njegove maloprodajne cijene u redovnoj prodaji, uz staru cijenu naznačena je i nova cijena proizvoda s uključenim popustom. Prodavatelj ima pravo bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust za pojedinačni proizvod, grupu proizvoda ili sve proizvode. 

Osim ako to izričito nije navedeno u opisu proizvoda, cijene ne uključuju troškove dostave, manipulativne i ostale troškove. 

Cijene, uvjeti plaćanja, promotivne ponude i uvjeti dostave važeći su u trenutku potvrde narudžbe u procesu naplate. Naručeni proizvodi / usluge biti će isporučeni po cijenama važećim na dan narudžbe Kupca (datum sklapanja Ugovora o prodaji). 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupnju proizvoda putem Web trgovine moguće je obaviti isključivo na području Republike Hrvatske.

U nastavku se utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni u Web trgovini. Kupnja putem Web trgovine smatra se sklapanjem ugovora na daljinu te se sastoji od sljedećih stupnjeva:

1)    Opcionalna Registracija korisnika
2)    Naručivanje proizvoda i usluga
3)    Plaćanje proizvoda
4)    Otprema proizvoda kupcu i preuzimanje proizvoda
5)    Povrat proizvoda i reklamacije

Isporučitelj proizvoda je trgovačko društvo GastroElekt d.o.o., Republika Hrvatska, Zagreb, Glogovečka 1/M, OIB: 80241302712, registriran pri Trgovačkom sudu u Zagreb pod brojem 040325036.

Korisnik je fizička ili pravna osoba koja pregledava sadržaj Web trgovine, ne koristi korisnički račun i nije obavio kupnju. 

Kupac je svaki maloprodajni ili veleprodajni kupac koji je potvrdio svoju narudžbu u Web trgovini. 

Maloprodajni kupac je fizička osoba koja naručuje proizvode i usluge koje Prodavatelj nudi u Web trgovini za svoje osobne potrebe. Za kupnju u Web trgovini Maloprodajni kupac – potrošač mora imati najmanje 18 godina.

Veleprodajni kupac je pravna osoba (obrt ili tvrkta) koja proizvode i usluge ponuđene u Web trgovini naručuje za potrebe svoga poslovanja. Pravne osobe (tvrtke) koje su u svojstvu kupca nisu potrošači. Veleprodajnog kupca predstavlja ovlaštena osoba (direktor) ili osoba koja je za to ovlaštena od strane odgovorne osobe.

Proizvodi su fizička roba ponuđena u Web trgovini.

Usluge se odnose na usluge isporuke sadržaja, organizaciju dostave naručenih proizvoda, usluge posebnog pakiranja proizvoda (npr. usluge zamatanja kupljenih proizvoda) i slično. Usluge se mogu naplaćivati prema iskazanoj cijeni, ili mogu biti besplatne (o čemu je kupac obaviješten prije sklapanja Ugovora).

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama i ne uključuju PDV. PDV se obračunava u košarici.

Kupnja je omogućena svaki dan od 00-24 sata na području Republike Hrvatske.

Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja opreme i usluga potrebnih za pristup Web trgovini. Ove troškove Kupac snosi sam. 

Predmet Ugovora je kupnja proizvoda i usluga dostupnih u Web trgovini po cijeni i po Uvjetima prodaje objavljenim u Web trgovini u trenutku sklapanja Ugovora 

Ugovor stupa na snagu i obvezuje:

Za narudžbe Maloprodajnih kupaca (potrošača): od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Prodavatelja  odabirom opcije “Potvrđujem narudžbu” u procesu zaključenja narudžbe i odabira “Plaćanje internet bankarstvom” kao načina plaćanja narudžbe,

Za narudžbe Veleprodajnih kupaca (pravnih osoba): od trenutka prihvata ponude, uplate predujma ili cjelokupnog iznosa ponude koja se kupcu šalje u posebnoj email poruci i sadrži stavke narudžbe (robu) i troškove dostave. 

Povodom sklapanja Ugovora, Maloprodajnom kupcu će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru (Potvrda o narudžbi), ovi Uvjeti kupnje  te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (samo za maloprodajne kupce)

Potvrdom narudžbe  Maloprodajni kupac je suglasan kako je obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima kupnje. 

Registracija korisnika i korisnički račun

Registracija korisnika i korisnički računi namijenjeni su Veleprodajnim kupcima. Kako biste se registrirali ili koristili usluge Web trgovine, morate imati najmanje 18 godina te morate imati ovlast za sklapanje ugovornih odnosa u ime vašeg poslovnog subjekta. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom registracije i kupnje. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Prodavatelj zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom se za svakog kupca kreira korisnički račun u kojem je moguće samostalno izmjenjivati unesene osobne podatke.  Prilikom registracije Kupac sam određuje pristupne podatke (korisničko ime i lozinku) kojima pristupa svom korisničkom računu. Kupac je u potpunosti odgovoran za pristupne podatke i ne smije ih davati trećim osobama. Prodavatelj neće biti odgovoran za gubitak, brisanje, izmjene, korištenje  i bilo koje druge situacije i eventualne štete.

Korisnički račun sastoji se od sljedećih mogućnosti i opcija:

 1. Pregled povijesti narudžbi i detalji o narudžbama i statusima
 2. Pregleda i upravljanja adresama za dostavu i naplatu
 3. Pregleda i izmjene osobnih informacija kupca
 4. Izradu listi za kupovinu
 5. Pristup posebnim promotivnim inicijativama i akcijama
 6. Mogućnost korištenja sustava za komunikaciju namijenjenog pregovorima oko uvjeta

Naručivanje proizvoda

Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem. Odabirom opcije “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Kupac u svakom trenutku može pregledati sadržaj svoje košarice te u njoj mijenjati količine ili uklanjati proizvode. U košarici je također omogućen unos koda s popustom (ili s drugim pogodnostima). Prije potvrde narudžbe Kupac ima mogućnost pregledati i izmijeniti proizvode koji su predmet kupnje kao i ostale podatke (poput adrese za isporuku i slično)  

Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe kroz cijeli proces naplate – odnosno kada svoju narudžbu potvrdi odabirom opcije “Potvrđujem narudžbu”. 

Nakon potvrde narudžbe, na svoju adresu elektroničke pošte Kupac će dobiti email potvrdu o primitku narudžbe. Ova se potvrda generira automatski te se prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Ako prilikom potvrde narudžbe ne dobijete email poruku s potvrdom primitka narudžbe, svakako provjerite: a) da li je poruka u Promotions (Promocije), Junk/ Spam (Neželjena pošta) ili nekom drugom pretincu Vašeg email preglednika.; b) da li je Vaš poštanski pretinac pun, c) da li se pri ponovnoj prijavi u Web trgovinu proizvodi i dalje nalaze u Vašoj košarici te u tom slučaju ponovite postupak narudžbe (Potvrdu narudžbe).

Ako Kupac nije primio potvrdu o kupnji u doku 72 sata od narudžbe ili nije mogao pristupiti usluzi dužan je kontaktirati prodavatelja na email adresu: info.gastroelekt@gmail.com.

Kupnja je moguća samo u količinama koje su raspoložive.U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, obvezuje se pravovremeno obavijestiti Kupca u svrhu dogovora isporuke zamjenskog proizvoda ili otkazivanju narudžbe ako drugačiji dogovor nije moguć. Proizvodi označeni s “Dostupno po narudžbi” ne nalaze se na skladištu Prodavatelja već se nabavljaju po narudžbi Kupca. 

Račun se Kupcu dostavlja zajedno s proizvodima putem dostavne službe. 

Plaćanje proizvoda i usluga

Valuta plaćanja u Web trgovini je Hrvatska kuna.

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja koje odabire iz ponuđenih opcija u procesu dovršetka narudžbe:


Plaćanje internet bankarstvom
Omogućeno je za Maloprodajne kupce i podrazumijeva plaćanje uplatom na transakcijski račun prema podacima za plaćanje koje kupac primi na svoju email adresu. Ako se plaćanje proizvoda / usluga izvršava općom uplatnicom, virmanom ili internet bankarstvom, Kupac na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

IBAN: HR04 2402 0061 1006 9649 5 otvoren pri ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka
Model plaćanja: HR 00
Poziv na broj primatelja: broj narudžbe / potvrde o kupnji
Primatelj: GastroElekt d.o.o., Glogovečka 1/M, 10000 Zagreb

Po zaprimljenoj i proknjiženoj uplati, Prodavatelj će otpremiti naručene proizvode u skladu s uvjetima dostave koji su sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.


Plaćanje pouzećem
Plaćanje pouzećem omogućeno je Maloprodajnim kupcima te se odnosi na plaćanje ukupnog iznosa narudžbe (proizvodi + troškovi dostave) u gotovini, dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke.


Plaćanje prema ponudi
Podrazumijeva plaćanje prema uputama primljenim u Ponudi koju će Kupac primiti na svoju email adresu. Ovaj način plaćanja dostupan je samo Veleprodajnim kupcima. 


Izrada ponude za Grenke financiranje
Za naručene proizvode koji mogu biti predmetom Ugovora u leasingu, Prodavatelj će sastaviti posebnu ponudu te je proslijediti kupcu na email adresu. Ovaj način plaćanja dostupan je samo Veleprodajnim kupcima. 


 

Dostava (otprema proizvoda i preuzimanje paketa)

Prodavatelj isporuku izvršava unutar Republike Hrvatske. Za poslove dostave Prodavatelj koristi usluge tvrtke Hrvatska pošta d.d..,Zagreb te vlastita dostavna vozila. 

Po zaprimljenoj uplati naručeni proizvodi označeni s “Na zalihama” će biti otpremljeni dostavnoj službi u roku 3 radna rada. 

Ukoliko u trenutku isporuke roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 15 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Za proizvode označene “Dostupno uz narudžbu” rok isporuke i cijene dostave biti će uključeni u Ponudu koju Kupac dobiva na svoju registriranu email adresu. 

Naručeni proizvodi će biti pripremljeni za transport na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku pregledati, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Dostava proizvoda obavlja se putem ugovorenih prijevoznika i vlastitim dostavnim vozilima Prodavatelja. Prilikom procesa naručivanja kupac može odabrati prijevoznika (opciju dostave) i način preuzimanja proizvoda. Svaki prijevoznik posluje prema svojim Uvjetima dostave koji su dostupni u ovoj Web trgovini u rubrici “Uvjeti dostave”.

Ako Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti naknadu troškova transporta, manipulacije i drugih troškova.

Ako je Kupac primio proizvod različit od naručenog, uz uvjet da ga nije koristio i da je isti moguće ponovno vratiti u prodaju, Kupac može tražiti zamjensku isporuku na trošak Prodavatelja.  Ako je zamjena proizvoda nastala Prodavateljevom greškom te ako Prodavatelj nije u mogućnosti ispraviti pogrešku, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za povrat proizvoda. 

Cjenik usluge dostave

Za proizvode u maloprodajnoj ponudu, o cijeni dostave Kupac je informiran prije potvrde narudžbe (pri pregledu košarice). Cijenu dostave u naznačenom iznosu kupac plaća Prodavatelju zajedno sa naručenim proizvodima. Dostava je besplatna samo ako je to izričito navedeno u pregledu košarice – prije potvrde narudžbe.

Cijena usluge dostave za asortiman dostupan u maloprodaji izračunava se na temelju ukupne težine naručenih proizvoda:

do 1 kg – 49,00 kn
1 do 2 kg – 54,00 kn
2 do 5 kg – 50,00 kn
5 do 10 kg – 63,00 kg
10 do 15 kg – 70,00 kn
15 do 20 kg – 93,00 kn
20 do 30 kg – 113,00 kn

U cijenu dostave je uključen PDV.

Cijena dostave za proizvode iz veleprodajnog asortimana određuje se individualno. Ukupan trošak dostave uključen je u Ponudu koju Kupac prima na svoju email adresu u roku 72 sata nakon potvrde narudžbe u Web trgovini. 

Reklamacije i povrati

Maloprodajni Kupac ima pravo na reklamaciju u slučajevima poput:

 • Primljeni proizvod nije u skladu s naručenim proizvodom
 • Primljeni proizvod ima nedostatak

Za ostvarenje prava na reklamaciju kupac treba kontaktirati Prodavatelja na email adresu info.gastroelekt@gmail.com. U svom prigovoru Kupac treba navesti sljedeće podatke: Ime i prezime Kupca, broj narudžbe, broj računa, naziv proizvoda, opis reklamacije, IBAN broj račun na koji Prodavatelj može izvršiti povrat novca.

Po zaprimljenoj reklamaciji Prodavatelj će povratno kontaktirati Maloprodajnog Kupca radi dogovora oko isporuke reklamiranog proizvoda. Ako je uzrok reklamacije Prodavateljev propust, Prodavatelj će Kupca obeštetiti na neki od sljedećih načina:

 • Zamjena za novi istoimeni proizvod
 • Kupon s popustom u iznosu reklamacije za buduće kupnje na Web trgovini
 • Povrat novca na IBAN račun kupca

Prodavatelj će reklamacije riješiti u razumnom roku (15 dana od primitka proizvoda i popratne dokumentacije).

Pravo na reklamaciju ne umanjuje pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora. 

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Maloprodajni Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavatelju vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom i svim dijelovima.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni nalog te po njegovoj narudžbi (specifikaciji).
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi Maloprodajni kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom adresu GastroElekt d.o.o. [Adresa],10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info.gastroelekt@gmail.com. Kupac u  izjavi treba navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Ako Maloprodajni kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen za naručene proizvode, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat plaćenog iznosa Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kupacje dužan robu predati ili je poslati na adresu  GastroElekt d.o.o. [Adresa],10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam. Kupac  je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu. 

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Za sva pitanja vezana uz jednostrani raskid Ugovora Kupac se može obratiti Prodavatelju putem telefona na broj [Telefon] ili elektroničkom poštom na adresu info.gastroelekt@gmail.com. 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira jesu li mu ti nedostatci bili poznati. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.  Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika (kupnje), osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. 

Kad postoje materijalni nedostaci?

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti o postojanju vidljivih nedostataka u roku 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku 2 godine od datuma kupnje. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku 2 mjeseca računajući od dana kad je nedostatak uočio. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke uočene nakon proteka 2 godine od preuzimanja proizvoda. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju materijalnog nedostatka proizvoda, gase se nakon isteka 2 godine računajući od dana slanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je prijevarom Prodavatelja kupac bio spriječen da ostvari svoja prava. 

 • ukloniti nedostatak (popraviti proizvod) ili
 • predati drugi proizvod bez nedostatka
 • sniziti cijenu proizvoda s nedostatkom i kupcu nadoknaditi razliku cijene
 • raskinuti ugovor i kupcu nadoknaditi iznos plaćen za proizvod s nedostatkom.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima. Kada je Kupac pravna osoba institut materijalnih nedostataka reguliran je odnosnim odredbama Zakona o obveznim odnosima. 

Proizvodi za koje proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati prigovor Prodavatelju na adresu  GastroElekt d.o.o. Glogovečka 1/M, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu info.gastroelekt@gmail.com.  Prigovor mora sadržavati ime i prezime potrošača te adresu na koju se dostavlja odgovor. 

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj će dostaviti u roku 15 dana od datuma primitka prigovora. 

Sve eventualne sporove Kupac i Prodavatelj će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko sporazum nije moguć nadležan je Općinski građanski sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje. 

 

ODR Platforma Europske komisije

Potrošačke sporove moguće je rješavati i putem EU platforme za prigovore dostupne na URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR