54.112,00 kn Cijena bez PDV-a, dostava nije u cijeni
34.595,20 kn Cijena bez PDV-a, dostava nije u cijeni
27.785,60 kn Cijena bez PDV-a, dostava nije u cijeni
21.462,40 kn Cijena bez PDV-a, dostava nije u cijeni